۱۳۹۰ شهریور ۱۴, دوشنبه

ایمیل ارسالی را پس بگیرید

در صورتی که در ارسال ایمیل اشتباهی صورت بگیرد و به فرد دیگری غیر از شخص مورد نظر ارسال شودو اگر این ایمیل ارسالی بسیار شخصی نیز باشد ؛چهره شخص ارسال کنند ایمیل دیدنی خواهد بود.
اگر برای شما هم این اتفاق افتاده است و در صورتی که از سرویس دهنده جی میل برای ارسال ایمیل های خود استفاده کرده هاید ،به راحتی می توان ایمیل ارسال شده را پس گرفت.کافیست برای این فعال نمودن این قابلیت جیمیل به بخش تنظیمات(setting) رفته و در تب Labs حالت Undo send را فعال کرده و در انتها روی Save chang کلیک کنید تا تنظیمات مورد نظر اعمال شود.


نکته: برای انجام این قابلیت تنها 30 ثانیه فرصت دارید ،در غیر اینصورت برای بازپس گیری ایمیل ارسالی هیچ کاری از دست شما برنخواهد آمد.