۱۳۹۱ خرداد ۸, دوشنبه

اعدام خاموش حسین رونقی ملکی


حسین رونقی ملکی وبلاگ نویس، فعال حقوق بشر و یکی از مسئولین ایران پروکسی در 22 آذر ماه ۱۳۸۸ بازداشت شد. وی از قربانیان سناریو سازی دستگاه امنیتی بر علیه فعالین حقوق بشر است که ماه ها در سلول انفرادی تحت شدیدترین شکنجه های جسمی و روحی قرار گرفته است. وی بارها از طرف بازجویان وزارت اطلاعات برای اخذ مصاحبه ی تلویزیونی تحت فشار قرار گرفته است. حسین رونقی ملکی هم چنین به تازگی دست به اعتصاب غذا زده و بر همین اساس نگرانی ها نسبت به شرایط روحی و جسمی وی افزایش یافته است.
Hossein Ronaghi-Maleki (Babak Khorramdin)blogger, human rights activists and one the members of Iran Proxy, was arrested on December 13, 2009, but under pressure exerted by intelligence agents, his family and his friends had been forced to keep the news of his arrest secret. Throughout his detention, Ronaghi-Maleki has been subjected to excruciating physical and psychological torture techniques by his interrogators who want him to participate in televised confessions.He has gone on hunger strike to protest the harsh conditions of his detention and unlawful actions of the intelligence and judicial authorities.On May 24 he was placed in solitary confinement in Tehran’s Evin Priosn, 3 days after he started a hunger strike