۱۳۹۱ بهمن ۴, چهارشنبه

هیچ آنتی ویروسی 100% امن نیست
آنتی ویروس شما هرگز 100% امن نیست آیا 100% به آنتی ویروس خود اطمینان دارید؟ اگر اینطور است حتما اشتباه می کنید! این ویدئو نشان می دهد که !آنتی ویروس شما هرگز 100% امن نیست