۱۳۹۲ فروردین ۹, جمعه

منطقه جغرافیایی سیاه اینترنت

ما منطقه جغرافیایی سیاه اینترنت هستیم.ما سیاه،سیاه هستیم.ما ایرانی سیاه داریم.نقشه فعالیت کابران در اینترنت در سراسر جهان است.شاید ما کل دنیا رو با وی پی ان و فیلتر شکن هایی که ip رو عوض می کنن، آبی و قرمز کردیم، بدون فیلتر شکن اینترنت ایران معنا نداره.وجود نداره.نیست. سیاه یعنی خاموشی و سکوت. آبی یعنی کم. هر چه روشن‌تر می‌شود و به قرمز نزدیک‌تر می‌شود، یعنی فعالیت افزایش پیدا کرده. جاهایی در ایران، کره شمالی و مرکز آفریقا بیش‌و‌کم در یک منطقه جغرافیایی قرار دارند.